Lord of Light [Roger Zelazny] – Quang Minh Thần (Kỳ 1)

“Một sự việc chưa từng có đã xảy ra. Khi chứng kiến việc ấy, có một người bèn nhìn vào thực tại. Anh ta không biết kể làm sao cho người khác biết việc mình đã thấy.” Giới thiệu Lord of Light (Quang Minh Thần) là một tác phẩm khá lạ khi kết hợp giữa … More Lord of Light [Roger Zelazny] – Quang Minh Thần (Kỳ 1)