The Unbearable Lightness of Being an Expat in the“Vietnamese speaking country”

“Being in a foreign country means walking a tightrope high above the ground without the net afforded a person by the country where he has his family, colleagues, and friends, and where he can easily say what he has to say in a language he has known from childhood” -Milan Kundera Have you ever read … More The Unbearable Lightness of Being an Expat in the“Vietnamese speaking country”

Grave Mercy – Author’s Note about The Mythology of The Nine

Vết Thù –Ghi Chú của Tác Giả về 9 Vị Thần Cổ Đại Dù 9 Vị Thần Cổ Đại xứ Brittany là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng họ đều được xây dựng theo một số hình mẫu lịch sử, địa lý và thần học cổ đại, thế nên tôi nghĩ nên chia sẻ một … More Grave Mercy – Author’s Note about The Mythology of The Nine

All There Is – Love Stories from StoryCorps

Chỉ Chừng Đó Thôi – Những Câu Chuyện Tình Góp Nhặt Từ StoryCorps  Giới thiệu StoryCorps là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích thu âm, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện của mọi người Mỹ trên khắp đất nước, bất kể xuất thân của họ là gì, bất … More All There Is – Love Stories from StoryCorps

Settling the West – The Root of All Evil

Thuần Hóa Miền Viễn Tây Chương 1. Nguồn gốc của mọi tội lỗi Rất nhiều con bạc và những tay liều mạng phiêu bạt đến đất này, thèm thuồng cái viễn cảnh được cầm trên tay đống bụi vàng mà không cần phải đào bới. Vậy nên, việc kè kè vũ khí bên người đã … More Settling the West – The Root of All Evil