Settling the West – The Root of All Evil

Thuần Hóa Miền Viễn Tây Chương 1. Nguồn gốc của mọi tội lỗi Rất nhiều con bạc và những tay liều mạng phiêu bạt đến đất này, thèm thuồng cái viễn cảnh được cầm trên tay đống bụi vàng mà không cần phải đào bới. Vậy nên, việc kè kè vũ khí bên người đã … More Settling the West – The Root of All Evil

Settling the West – Looking Westward

Thuần hóa miền Viễn Tây  1. Phần dẫn nhập: Dõi về miền Tây Ở phía nam rặng Rocky, mùa xuân đến rất chậm nhưng vào khoảng giữa tháng Năm năm 1862, những tán cây trăn, những nhành liễu rũ tại Thung Lũng Deer Lodge ở Vùng Washington đã rung rinh lộc biếc, còn các con suối … More Settling the West – Looking Westward