Lord of Light [Roger Zelazny] – Quang Minh Thần (Kỳ 1)

“Một sự việc chưa từng có đã xảy ra. Khi chứng kiến việc ấy, có một người bèn nhìn vào thực tại. Anh ta không biết kể làm sao cho người khác biết việc mình đã thấy.” Giới thiệu Lord of Light (Quang Minh Thần) là một tác phẩm khá lạ khi kết hợp giữa … More Lord of Light [Roger Zelazny] – Quang Minh Thần (Kỳ 1)

Grave Mercy – Author’s Note about The Mythology of The Nine

Vết Thù –Ghi Chú của Tác Giả về 9 Vị Thần Cổ Đại Dù 9 Vị Thần Cổ Đại xứ Brittany là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng họ đều được xây dựng theo một số hình mẫu lịch sử, địa lý và thần học cổ đại, thế nên tôi nghĩ nên chia sẻ một … More Grave Mercy – Author’s Note about The Mythology of The Nine