Settling the West – The Root of All Evil

Thuần Hóa Miền Viễn Tây Chương 1. Nguồn gốc của mọi tội lỗi Rất nhiều con bạc và những tay liều mạng phiêu bạt đến đất này, thèm thuồng cái viễn cảnh được cầm trên tay đống bụi vàng mà không cần phải đào bới. Vậy nên, việc kè kè vũ khí bên người đã … More Settling the West – The Root of All Evil